پارچه کتانی مقاومت بسیج خانواده اینترنت

پارچه کتانی: مقاومت بسیج خانواده اینترنت مسلمانان سوریه فعالیت شهادت محافظ

گت بلاگز اخبار اجتماعی راجع به نیاز جوانان کلی‌گویی می‌شود

با بررسی اوضاع جوانان این مرز و بوم باید گفت که این قشر نسبت به قبل از مهارت های متعدد برخوردار هستند. جهت مثال حضور زنان در کرسی های دانشگاهی را می توان یکی از

راجع به نیاز جوانان کلی‌گویی می‌شود

راجع به نیاز جوانان کلی گویی می شود

عبارات مهم : ازدواج

با بررسی اوضاع جوانان این مرز و بوم باید گفت که این قشر نسبت به قبل از مهارت های متعدد برخوردار هستند. جهت مثال حضور زنان در کرسی های دانشگاهی را می توان یکی از کارها در زمینه مهارت پروری و پرورش توانایی های آنها در جامعه دانست. از سوی دیگر جوانان کشور امروزه با چالش های فراوان همچون کم شدن قیمت بزه، زیاد کردن دسترسی به مواد مخدر و آسیب های متعدد مواجه هستند. در این میان از نهادهای مسئول انتظار همکاری و فعالیت جهت ارتقای جایگاه این قشر وجود دارد، چون جوانان در هر جامعه ای به عنوان سرمایه آن محسوب می شوند. آنچه در ادامه می خوانید نظرات ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس راجع به چگونگی پیگیری و ارتقای اوضاع جوانان کشور در گفت و گو با خبرنگار «آرمان» است.

راجع به نیاز جوانان کلی‌گویی می‌شود

جوان امروز در معرض آسیب های متعدد است و همین مساله منجر به زیاد کردن بزه می شود. از سوی دیگر اوضاع اشتغال و تورم هم در جامعه روند رو به افزایشی دارد. در این شرایط چگونه می توان از قشر جوان انتظار مصونیت در برابر آسیب ها را داشت؟

جوانی یکی از دورانی است که در اعصار متفاوت معانی متفاوتی دارد، در یک عصر جوان به جامعه هدفی اطلاق می شده است که هنوز تجربه شغلی مستقل، تجربه تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت اجتماعی را نداشته هست، در عصر دیگر جوان به جامعه هدفی اطلاق می شود که به علت اشتغال به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه، گذراندن دوره سربازی و عدم استطاعت مالی هنوز موفق به تشکیل خانواده نشده هست. همچنین در دوره دیگر جوانی صرفا به مثابه یک سبک زیست تعریف شده است است.

با بررسی اوضاع جوانان این مرز و بوم باید گفت که این قشر نسبت به قبل از مهارت های متعدد برخوردار هستند. جهت مثال حضور زنان در کرسی های دانشگاهی را می توان یکی از

آنچه در دو نوع تعریف همواره از جوانی وجود دارد، نخستین تعریف، باور عمومی جامعه و روح حیات جمعی از جوانی است که جوانی را بر مبنای عرف اجتماعی تبیین می کند و حتی آن را صرفا به عنوان یک سبک زیست تعریف می کند؛ به اصطلاح ضرب المثلی می گوید که باید دل جوان باشد. تعریف دوم هم بر اساس نظر قانون گذاران، دولت ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر از جوانی به دست می دهند و بر مبنای آن جهت این بازه سنی سیاستگذاری می کنند .در کشور ما با تاسیس شورای عالی جوانان در سال 71، جهت نخستین بار یک تعریف ملی از جوان ارائه شد و نخستین بار گروه سنی 12 تا 25 سال به عنوان جوانان قلمداد شدند و مبنای برنامه ریزی و ساماندهی امور جوانان این بازه سنی یعنی بازه 12 تا 25 سال تعیین شد.

در سال 84 و به واسطه تغییرات اجتماعی و پرسشها اجتماعی نوپدید همچون زیاد کردن میانگین سن ازدواج و زیاد کردن میانگین سطح تحصیلات دختران و پسران، در تعریف بازه سنی جوانی بازبینی کلی انجام شد و سن 15 – 29 سال مبنای برنامه ریزی های شورای عالی جوانان قرار داده شد . این در حالی است که در کشورهای متفاوت تعاریف متفاوتی از بازه سنی جوانی ارائه می شود، به عنوان مثال در استرالیا 12 – 25 سال، در ایتالیا 15- 24 سال، در انگلستان 13 – 19 سال، در آلمان 15 – 24 سال، در ترکیه 15 تا 25 سال، در روسیه 14 تا 30 سال و در فرانسه 16 تا 26 سال به عنوان بازه سنی جوانی تلقی می شود. ضمن آنکه تعریف شرکت ملل متحد از جوانی بازه 15 تا 24 سال، تعریف شرکت جهانی بهداشت از جوانی بازه 13 تا 24 سال و تعریف یونیسف از جوانی بازه 15 تا 24 سال است و کنوانسیون حقوق کودک نیز اساسا زیر 18 سال را به عنوان کودک محسوب می کند .

بنابراین همان گونه که می بینید تعریف از جوان و بازه سنی جوانی تفاوت دارد و لااقل تعریف سیاستگذاران با تعریف جامعه از جوانی نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلکه در دنیا متفاوت هست. شاید یکی از پرسشها ما راجع به پرسشها جوانان همین از هم گسیختگی معنایی و گفتمان راجع به جوانان باشد. اینکه تعریف یکپارچه و واحدی از جوانی وجود ندارد، علاوه بر نسبی بودن جوانی بسته به تغییرات اجتماعی جوامع متفاوت می تواند نشان دهنده آن باشد که هنوز آشنایی از جوانی دچار پراکندگی است و دنیا بینی یکسانی از جوانی وجود ندارد . جهت مثال تاکنون در کشور ما هیچ تحلیلی راجع به زیاد کردن میل به تجرد در جامعه و اثر آن بر تمدید سن جوانی نداریم، چون همان طور که می دانید در سال های اخیر رشد خانوارهای کشور 7/2 درصد بوده هست. در حالی که رشد جمعیت کشور 24/1 بوده هست؛ یعنی رشد خانوارها از رشد جمعیت پیشی گرفته و این نشانه زیاد کردن میل به تجرد در جامعه است و این میل به تجرد قطعا می تواند سن جوانی را تمدید کند.

راجع به نیاز جوانان کلی‌گویی می‌شود

در تعریف سنین جوانی تاکنون آن طور که باید شکل کارشناسی شده است پرسشها بررسی نشده هست. از سوی دیگر در کشور ما بسیاری از سنین تعریف شده است جهت جوانان با شرایط موجود متضاد هست. جهت مثال سن ازدواج با اوضاع اشتغال جوانان هماهنگ نیست، چون در این بازه زمانی اغلب جوانان بدون کار هستند.

در کشور ما با توجه به آنکه مبنای سیاستگذاری هایمان جهت جوانان بازه 15 تا 29 سال هست، هنگامی که راجع به جوانی صحبت می کنیم، راحت انگارانه و کلی از این بازه سنی به عنوان جوانان نام می بریم. در حالی که همین بازه سنی یعنی بازه 15 تا 29 سال بازه ای است که بااهمیت ترین و موثرترین تغییرات زندگی در آن رخ می دهد .از میان پنج نهاد بنیادین اجتماعی یعنی خانواده، مدرسه، شغل، مذهب و حکومت در جوانی در سه نهاد تغییرات عمده اتفاق می افتد، با ازدواج در جوانی در نهاد خانواده عوض کردن اتفاق می افتد، با ورود به دانشگاه در نهاد مدرسه عوض کردن رخ می دهد و با اشتغال، جوان جهت نخستین بار وارد نهاد شغلی می شود .

با بررسی اوضاع جوانان این مرز و بوم باید گفت که این قشر نسبت به قبل از مهارت های متعدد برخوردار هستند. جهت مثال حضور زنان در کرسی های دانشگاهی را می توان یکی از

بنابراین عمده ترین تغییرات زندگی اجتماعی در همین دوره یعنی در دوره جوانی اتفاق می افتد. در حالی که ما از این دوره به شکل کلی نام می بریم و آن را راحت سازی می کنیم. سرعت و شتاب تغییرات زندگی در این دوره بالاست و باید در سیاستگذاری ها جهت این دوره دقت کرد. باید این بازه را به بازه های خردتر تقسیم کرده و هر بازه را به شکل مساله محور پیش برد، جهت مثال پسران و دختران در سنین 15 تا 18 سال با تنش کنکور مواجه اند و این مساله بر زندگی آنها سایه سنگینی دارد. بنابراین اگر می خواهیم جهت جوانان 15 تا 18 سال سیاستگذاری کنیم، مساله کنکور را جهت آنها باید در نظر داشته باشیم.

همچنین در بازه 18 تا 22 سال جهت دختران ما همراه مساله ازدواج مطرح است و در سیاستگذاری هایمان باید به این مساله توجه داشته باشیم، چون همین مقطع جهت پسران همراه با چالش خدمت سربازی است و پر رنگ ترین دغدغه آنها که بر سبک زندگی ارزش تاثیر می گذارد، همین مساله سربازی است . همچنین پسران 22 تا 25 سال بیشترین دغدغه و به عبارتی مساله محوری زندگی ارزش اشتغال هست. در حالی که پسران 25 تا 29 سال بزرگ ترین مساله ارزش ازدواج هست. نظر ما در سیاستگذاری جهت جوانان نظر مساله محور و معطوف به حل پرسشها دوره جوانی نیست، بلکه دیدگاهی صرفا بر مبنای برطرف وظیفه است.

راجع به نیاز جوانان کلی‌گویی می‌شود

یک علت این امر ناشناخته بودن جوانی و تعاریف متفاوتی که از آن وجود دارد، علت دیگر آن بیش از حد کلی نگریستن به دوره جوانی است که منجر به سیاستگذاری های کلی و مبهم جهت جوانان شده است هست. سنین 15 تا 29 سال بازه ای است که به طور میانگین هر دو سال با یک مساله محوری و یک چالش مواجه است و در سیاستگذاری ها باید به آن توجه داشت.

در هر محفلی به کرات راجع به توانمندی های جوان امروز صحبت می شود، ولی این توانمندی ها تاکنون به شکل مناسب از جوان به نمایش گذاشته نمی شود. بروز این نارسایی به چه علت است؟

یکی از بزرگ ترین موانع جهت حضور و کنش گری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوانان عدم اعتماد به نفس جوانان هست. هم اکنون قیمت بیکاری جوانان در کشور عزیزمان ایران 25 – 28 درصد هست. در این میان قیمت بیکاری کل در جامعه 12 درصد است یا زمانی که قیمت بیکاری فارغ التحصیلان ما بالای 35 درصد هست، ما شاهد سرخوردگی جوانانی هستیم که اعتماد به نفس آنها نیز دستخوش آسیب شده است هست، آنها احساس می کنند همه راه ها به بن بست می رسد و این باور بنیادی ترین مانع جهت حضور و کنش گری جوانان هست. هرچند علاوه بر عدم اعتماد به نفس در جوانان دچار معضل بی اعتمادی به جوانان نیز هستیم. این مساله یکی از موانع جدی جهت کنش گری جوانان هست، در حقیقت تحرک بین نسلی در سیاست، اجتماع و اقتصاد دچار انسداد شده است و مادامی که نهادها حاضر به اعتماد به جوانان و پرداختن بهای اعتماد نباشند، کنش گری جوانان در بن بست قرار دارد.

تاکنون مجلس جهت ارتقای جایگاه جوانان چه اقداماتی انجام داده است؟

در مجلس در حال حاضر شاهد تدوین طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جهت حمایت از اشتغال جوانان در دستگاه های اجرایی هستیم، این اصلاحیه که در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است فرصتی را فراهم می کند تا جوانان نیز بتوانند تحرک جدید، انگیزه و ایده های نو را به سیستم اجرایی کشور تزریق کنند. ضمن آنکه در مجلس بر اساس برنامه ششم توسعه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مکلف کردیم، بخشی از تسهیلات قرض الحسنه خود را به تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده است دهند. منبع تامین اعتبار این مصوبه یک پنجم از ماده ۸۸ لایحه برنامه ششم توسعه راجع به مالیات بر دخانیات است که مجموع اعتبار آن هزار و 500 میلیارد تومان دیده شده است و یک پنجم نیز از محل ماده ۱۰۹ لایحه برنامه ششم، در تخصیص داده شده است 27% مالیات بر ارزش افزوده جهت توسعه ورزش همگانی است که مجموع آن نیز هزار و 400 میلیارد تومان آینده نگری شده است هست. ضمن آنکه نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه وام ازدواج در سال ۹۷ را به ۱۵ میلیون تومان زیاد کردن دادند و در بند ب-تبصره ۱۶ مصوب شد، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار بعد انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه همکاری کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. همچنین با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شد در بودجه 97 کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه معاف کند.

همچنین راجع به کنکور نیز طبق مصوبه مجلس امسال آخرین مهلت مجلس جهت اجرای قانون از بین بردن کنکور به وسیله دولت هست. هرچند نظام آموزشی به شدت زیر سایه کنکور است و به جای مهارت های زندگی به دانش آموزان مهارت های آزمون زنی می آموزد. بنابراین همان طور که می بینید مجلس هم به مساله ازدواج ، هم به مساله اشتغال و هم به مسائلی همچون کنکور و سربازی ورود داشته هست، ولی مورد نیاز است سیاستگذاری های دولت راجع به جوانان مساله محورتر شده است و معطوف به حل مساله باشد و این نیازمند آشنایی کامل دوره جوانی و تغییرات اجتماعی است.

آرمان/ زهرا سلیمانی

واژه های کلیدی: ازدواج | جوانان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz