پارچه کتانی مقاومت بسیج خانواده اینترنت

پارچه کتانی: مقاومت بسیج خانواده اینترنت مسلمانان سوریه فعالیت شهادت محافظ

گت بلاگز اخبار اجتماعی همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند / معاون اول رییس جمهور

اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه، گفت: همه دستگاه ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخ

همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند / معاون اول رییس جمهور

معاون اول رییس جمهور: همه دستگاه ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند

عبارات مهم : مصوبات

اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه، گفت: همه دستگاه ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخطی نماید باید پاسخگو باشد.

به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به بعضی گزارش ها راجع به فعالیت بعضی واحدهای تولیدی و صنعتی که در مغایرت با برنامه های احیاء دریاچه ارومیه هستند، افزود: شرکت حفاظت محیط زیست هم در مرحله احداث و هم در مرحله بهره برداری از واحدهای تولیدی باید نظارت داشته باشد تا چنانچه عملکرد واحدهای تولیدی در مناطق غرب کشور که علی رغم مصالح دریاچه ارومیه باشد از ادامه فعالیت آنها جلوگیری گردد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بکارگیری روش های نوین آبیاری که با بیشترین بازدهی و صرفه جویی در منابع آب همراه هست، خاطر نشان کرد: مورد نیاز است در حوضه دریاچه ارومیه مقرراتی وضع شود تا بعد از استفاده از روش های آبیاری نوین، آب صرفه جویی شده است جهت توسعه کشت و زراعت و توسعه مصرف مورد استفاده قرار نگیرد.

همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند / معاون اول رییس جمهور

جهانگیری از شرکت برنامه و بودجه کشور خواست در تخصیص اعتبارات نگاه خاص ای به طرح ها و پروژه های مرتبط با احیاء دریاچه ارومیه داشته باشد و حتی المقدور اعتبارات این طرح ها را با اولویت تخیص دهد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به بازدیدهای خود از دریاچه بختگان در استان فارس و بعضی تالاب ها نظیر شادگان و گاوخونی افزود: متاسفانه بعضی تالاب ها در کشور در حال خشک شدن هستند که مورد نیاز است توجه خاص ای به این تالاب ها داشته باشیم آیا که اهمیت این تالاب ها جهت مردم شهرهای اطراف آنها بسیار زیاد است و این تالاب ها در صورت خشک شدن می توانند به کانون های بحران جهت جمعیت ساکن در این مناطق تبدیل شوند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه، گفت: همه دستگاه ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخ

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، رییس شرکت حفاظت محیط زیست، استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین اوضاع دریاچه ارومیه و کارها صورت گرفته جهت احیاء این دریاچه ارائه شد.

نماینده دبیرخانه کارگروه ملی دریاچه ارومیه همچنین گزارشی از آخرین اوضاع بستر دریاچه ارومیه و نتیجه مطالعات پژوهشگاه فضایی کشور عزیزمان ایران ازتغییرات بستر این دریاچه از سال 92 تا 96 ارائه کرد و به تشریح آخرین اوضاع پرداخت کل اعتبارات طرح نجات دریاچه و نحوه توزیع این اعتبارات از سال 93 تاکنون پرداخت.

در این جلسه مقرر شد شرکت برنامه و بودجه نسبت به تخصیص منابع تازه مالی جهت متقاضیان که قبلاً از تسهیلات آبیاری نوین استفاده کرده اند به شرط امکان صرفه جویی و عدم توسعه مصرف و امکان رسیدن آب به دریاچه ارومیه اقدام نماید.

همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند / معاون اول رییس جمهور

در این نشست همچنین مقرر شد 60 درصد اعتبار مصوب ماده 10 و 12 طرح نجات دریاچه ارومیه درسال 1396 تخصیص و پرداخت گردد.

در ادامه این جلسه تصمیمات دیگری نیز در جهت احیاء دریاچه ارومیه اتخاذ شد و مقرر گردید:

اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه، گفت: همه دستگاه ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخ

– دبیرخانه کارگروه عنوان اخذ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) جهت احیاء دریاچه ارومیه را با هماهنگی وزارت امور خارجه مورد بررسی کارشناسی قرار دهد و نتیجه را به جلسه آینده ستاد گزارش نماید.

– دبیرخانه کارگروه نسبت به اخذ تسهیلات مالی داخلی جهت احیاء دریاچه ارومیه با هماهنگی شرکت برنامه و بودجه اقدام کند.

همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند / معاون اول رییس جمهور

– شرکت حفاظت محیط زیست مکلف شد با تامین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات طرح نجات دریاچه ارومیه نسبت راه اندازی و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت نظارت آنلاین بر روی ایستگاه های هیدرومتری شاخص ورودی آب به دریاچه ارومیه جهت ثبت و ضبط مستمر اطلاعات آب ورودی به دریاچه ارومیه تا آخر شهریور 1397 اقدام نماید.

– وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند اجرای تحویل حجمی آب ابتدای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد (با تامین اعتبار مورد نیاز از محل طرح نجات دریاچه ارومیه) را از ابتدای دوره آبیاری سال زراعی 97-1396 اجرایی نمایند.

– وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تشکیل کمیته یکسان مدیریت تحویل آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه با همکاری دبیرخانه کارگروه جهت اجرایی نمودن انتقال آب مصوب از این سد از ابتدای اردیبهشت 1397 به دریاچه ارومیه (پیرو بند 1 مصوبات شماره 31620 مورخ 1394/03/16 کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) اقدام نماید.

– دبیرخانه کارگروه مکلف شد با تشکیل کمیته نظارتی انتقال آب زاب جهت پیگیری اجرای دستور شماره 51892 مورخ 1396/05/01 مدیر محترم جمهور در خصوص طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه با عضویت نماینده شرکت برنامه و بودجه و وزارت نیرو اقدام نموده و گزارشات سه ماهه از اوضاع اجرای پروژه به مدیر کارگروه (پیرو دستورات شماره 77191 مورخ 28/06/1396 و 79107 مورخ 1396/07/01 معاون اول محترم مدیر جمهور در خصوص طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه) ارائه نماید.

واژه های کلیدی: مصوبات | ارومیه | دریاچه | رییس جمهور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz