پارچه کتانی مقاومت بسیج خانواده اینترنت

پارچه کتانی: مقاومت بسیج خانواده اینترنت مسلمانان سوریه فعالیت شهادت محافظ

گت بلاگز اخبار اجتماعی 3 انتصاب تازه زنان در استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

تاکید و دستور استاندار به فرماندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به استفاده از بانوان در سمت‌های معاونت و … بوده است. 

3 انتصاب تازه زنان در استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

3 انتصاب تازه زنان در استانداری تهران

عبارات مهم : ایران

تاکید و دستور استاندار به فرماندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی به استفاده از بانوان در سمت های معاونت و … بوده هست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران همزمان با سه انتصاب تازه زنان در استانداری از روند رو به رشد ارتقای مدیریتی زنان در استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

ثریا شارقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه توجه خاص به استفاده از ظرفیت و توان مدیریتی بانوان در چند ماه گذشته از اتفاقات میمونی بوده هست، گفت: روند مدیریتی زنان در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و به خاص در استانداری رو به رشد بوده است.

3 انتصاب تازه زنان در استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با اشاره به اینکه انتصاب مدیرکل اجتماعی و فرهنگی، مدیرکل امور روستایی و مدیرکل اقتصاد و دارایی استان از جمله این انتصابات هست، افزود: این روند در استانداری و فرمانداری های تابعه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه که بر اساس آن باید ۳۰ درصد از مدیران دستگاه های اجرایی از زنان و جوانان باشند اظهار کرد: تاکید و دستور استاندار به فرماندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی به استفاده از بانوان در سمت های معاونت و … بوده است.

تاکید و دستور استاندار به فرماندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به استفاده از بانوان در سمت‌های معاونت و … بوده است. 

واژه های کلیدی: ایران | استفاده | انتصابات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz